Privatlivspolitik

Behandling af personoplysninger i AL Lommepenge

Når du opretter en bruger i AL Lommepenge-appen, bliver du bedt om at give Arbejdernes Landsbank en række oplysninger om dig selv og dine familiemedlemmer. Arbejdernes Landsbank er ansvarlig for behandlingen af dine oplysninger.

Behandlingen af oplysningerne er nødvendig for at Arbejdernes Landsbank kan holde styr på børnenes lommepenge, deres opsparing og deres forbrug digitalt fremfor i en fysisk sparegris med kontanter.

Arbejdernes Landsbank bruger derudover oplysningerne til løbende forbedringer og videreudvikling af AL Lommepenge-appen. Oplysningerne anonymiseres, når det er muligt.

Udover de oplysninger, som du selv eller dine familiemedlemmer indtaster, indsamler vi oplysninger fra Nets.

Hvis du er et barn, sker behandlingen af dine oplysninger på baggrund af et samtykke fra dine forældre eller værge.

Behandling af dine oplysninger sker – hvis de er et familiemedlem til et barn - på baggrund af et samtykke, som du giver i forbindelse med oprettelsen af din brugerprofil. Du kan til enhver tid trække dit samtykke tilbage ved at slette din bruger i AL Lommepenge-appen.

Hvilke oplysninger indsamler Arbejdernes Landsbank?

Arbejdernes Landsbank indsamler og behandler følgende oplysningerne om børn og familiemedlemmer, som bruger AL Lommepenge-appen:

  • Navn, postnummer og kontaktoplysninger, herunder telefonnummer og e-mail adresse

  • Transaktionsoplysninger om dato for transaktionen, butiksnavn og beløb

  • Profilbilleder

  • Familierelation (barn/mor/far/bedsteforælder).

Hvornår sletter Arbejdernes Landsbank dine oplysninger?

Arbejdernes Landsbank sletter dine oplysninger, hvis du fremsætter anmodning herom. Derudover sletter Arbejdernes Landsbank dine oplysninger, hvis du sletter din konto i AL Lommepenge.

Dine rettigheder.

Når vi behandler dine personoplysninger, har du efter persondataloven en række rettigheder.

Du har som udgangspunkt ret til indsigt i Arbejdernes Landsbanks behandling af dine oplysninger. Det betyder, at du kan anmode os om informationer om vores behandling af dine oplysninger og en kopi heraf. Du har også ret til at få transmitteret en kopi af dine oplysninger til en anden virksomhed, hvis dette teknisk muligt.

Du har også ret til at gøre indsigelse mod vores behandling af dine oplysninger. Vi vil i givet fald træffe afgørelse om, hvorvidt vi kan imødekomme din indsigelse. Hvis dette er tilfældet, må vi ikke længere behandle de pågældende oplysninger.

Endelig har du ret til at få slettet, blokeret eller berigtiget oplysninger, der viser sig urigtige eller vildledende eller på lignende måde er behandlet i strid med lov.

Hvis du ønsker at gøre brug af dine rettigheder efter persondataloven, kan du kontakte Arbejdernes Landsbank på al@lommepengeapp.dk.

Klage over vores behandling af dine oplysninger

Hvis du ønsker at klage over behandlingen af dine personoplysninger, er du altid velkommen til at kontakte bankens klageansvarlige. Send en klage.

Du kan også indgive en klage til Datatilsynet fra din digitale postkasse på borger.dk, ved almindelig e-mail til dt@datatilsynet.dk eller med almindelig post til Datatilsynet, Borgergade 28, 5., 1300 København K.

Denne privatlivspolitik er lavet i samarbejde med Kammeradvokaten.